Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

ARTUR NOWICKI

Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego

 

Dyrektor Generalny Fraikin Region Europy Środkowej i Wschodniej. Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w firmie Ryder, w Kanadzie. Ryder jest największym usługodawcą w zakresie FSL w Ameryce Północnej. W 2000 roku wrócił do Polski, związał się zawodowo z Iveco Poland, gdzie był odpowiedzialny za obszar Business Unit Light, a później za rozwój sieci dealerskiej. Do Grupy Fraikin dołączył w 2006 roku, i rozpoczął działalność spółki na rynku polskim. Od roku 2012 objął  pozycję Dyrektora Generalnego na Europę Środkową i Wschodnią, pomyślnie rozpoczynając działalność Fraikin w Republice Czeskiej i na Słowacji, a w roku 2013 również na Węgrzech. Z początkiem marca 2015 roku Fraikin, pod nadzorem Artura Nowickiego rozpoczęło działalność także w Rosji.