Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

EWA ŁUNIEWSKA

Wiceprzewodnicząca Komitetu Wykonawczego

 

Od 1 stycznia 2016 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu ING Lease Polska. Ewa Łuniewska jest związana z Grupą ING od 25 lat. Na początku kariery zawodowej odpowiadała za bankowość korporacyjną, finansowanie strukturyzowane oraz dłużne rynki kapitałowe w Oddziale ING Bank N.V. w Warszawie. W 2001 roku została powołana na stanowisko Dyrektora Departamentu Klientów Strategicznych w ING Banku Śląskim. Od 2006 roku jako Dyrektor w Pionie Korporacyjnej Sieci Sprzedaży odpowiadała za doskonalenie oferty produktów bankowych dla klientów korporacyjnych, a także rozwój przeznaczonych dla nich kanałów internetowych i mobilnych.
Ewa Łuniewska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.