Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

GRZEGORZ BOROWIEC

Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego

 

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Z branżą leasingową związany od 1994 r. W latach 1996 -1998 był wiceprezesem zarządu odpowiedzialnym za sprzedaż w Dolnośląskim Towarzystwie Leasingowym S.A. Od 1998 do 2000r. pełnił tę samą funkcję w Volksbank Leasing Polska S.A. Od 2000 roku był związany z Siemens Finance Sp. z o.o. Początkowo pełnił funkcję dyrektora sprzedaży, a w latach 2002-2011 - wiceprezesa Zarządu Spółki oraz dyrektora sprzedaży. Od 2011 do 2017r. był Prezesem Siemens Finance Sp. z o. o., pełniąc jednocześnie funkcję dyrektora sprzedaży. Od 2004 do 2008 zasiadał w Komisji Rewizyjnej Związku Polskiego Leasingu, gdzie sprawował funkcję Sekretarza Komisji. W latach 2011-2017 pełnił obowiązki Przewodniczącego w Sądzie Koleżeńskim. W 2017 objął stanowisko Wiceprzewodniczącego Komitetu Wykonawczego ZPL