Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Komunikaty prasowe

 • 2018

 • Podatkowe zmiany w zakresie leasingu pojazdów lekkich
  Zmiany dotyczące nabywania oraz użytkowania pojazdów lekkich w działalności gospodarczej - czyli samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t - zostały uchwalone i mają wejść w życie w 2019 roku. Więcej >>>

 • Branża leasingowa utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu – wyniki sektora leasingowego po trzech kwartałach 2018r.
  Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy podał, że w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2018r. branża leasingowa sfinansowała aktywa inwestycyjne o łącznej wartości 58,2 mld zł, przy wzroście rynku na poziomie +18,7% r/r (dane ZPL po trzech kwartałach 2018r). Więcej >>>

 • Wysoka popularność leasingu w Europie - wyniki europejskiego sektora leasingowego w 2017r.
  Europejski rynek leasingu na koniec 2017 roku osiągnął wartość 384,1 mld euro rosnąc +9,4 % r/r. Ożywienie było obserwowane we wszystkich głównych grupach środków trwałych. Więcej >>>

 • Branża leasingowa buduje polską gospodarkę - wyniki sektora leasingowego po I połowie 2018r.
  Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy podał, że w I połowie 2018r. branża leasingowa sfinansowała inwestycje polskich firm o łącznej wartości 38,9 mld zł, przy 19,7 proc. dynamice rynku r/r. Z roku na rok rośnie udział firm leasingowych w finansowaniu inwestycji, szczególnie inwestycji firm w ruchomości. Więcej >>>

 • Nowe propozycje resortu finansów – czy leasing przestanie się opłacać ?

  Niedawna zapowiedź Minister Finansów - Teresy Czerwińskiej, odnosząca się do nowego limitu dla kosztów amortyzacji samochodów osobowych oraz zrównania progu kosztów amortyzacji samochodów osobowych z kosztami leasingu, spowodowała szereg komentarzy odnoszących się do korzyści podatkowych związanych z usługami leasingowymi i przyszłości tych usług po ewentualnych zmianach przepisów podatkowych. Więcej>>>

 • Mocniejszy zespół ZPL w Leaseurope
  W ostatnim czasie Związek Polskiego Leasingu rozszerzył reprezentacje polskiej branży leasingowej w grupach i komitetach roboczych Leaseurope. Na forum europejskim polska organizacja jest aktywna od ponad 20 lat.  Więcej >>>

 • Komitet Wykonawczy ZPL w niezmienionym składzie zrealizuje strategię organizacji na lata 2018-2020
  Delegaci obecni podczas Walnego Zebrania Związku Polskiego Leasingu zdecydowali o przedłużeniu kadencji trzech członków Komitetu Wykonawczego ZPL na kolejne dwa lata. Więcej >>>

 • Cyfrowa weryfikacja dowodu rejestracyjnego pojazdu i polisy OC coraz bliżej
  Sejm przyjął zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym, autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji. Nowe prawo zwolni kierowców z obowiązku wożenia w pojeździe dowodu rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC. Więcej >>>

 • Jak będzie wyglądała cyfrowa przyszłość branży leasingowej?
  Cyfryzacja sektora leasingowego, mobilne kanały dostępu, szanse i zagrożenia wynikające z „uberyzacji branży leasingowej", dyrektywa PSD2, elektroniczny podpis czy niezakłócony dostęp do rejestrów danych - to wybrane tematy, które pojawiły się podczas pierwszej edycji „E-Leasing Day", konferencji zorganizowanej przez Związek Polskiego Leasingu pod koniec kwietnia. Więcej >>>

 • 21,1 proc. dynamika polskiej branży leasingowej po I kw. 2018r.
  W pierwszym kwartale 2018r. branża leasingowa sfinansowała inwestycje o łącznej wartości 18,6 mld zł, przy 21,1 proc. wzroście. Więcej >>>

 • Europejski rynek leasingu na stabilnym kursie, polski rynek utrzymuje wysoką dynamikę
  Leaseurope, europejska federacja leasingowa podała wstępne wyniki rozwoju europejskiego rynku leasingu w ubiegłym roku. Więcej >>>

 • Stabilny wzrost rynku leasingu w 2017r.
  Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy, podsumował ubiegły rok. W 2017r. branża leasingowa sfinansowała inwestycje polskich firm o łącznej wartości 67,8 mld zł. Więcej >>>

 • Istotne zmiany w rachunkowości dla części firm -materiał edukacyjny dla leasingobiorców
  Nowy Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 16 (MSSF16) dotyczący leasingu, zacznie obowiązywać spółki raportujące oraz sporządzające sprawozdania finansowe według międzynarodowych standardów (MSR/MSSF) 1 stycznia 2019 roku. Więcej >>>

 • Kalendarium ZPL
  Wynikowa konferencja prasowa Związku Polskiego Leasingu odbędzie się we wtorek, 30 stycznia 2018r. o godzinie 12.00 w siedzibie Konfederacji Lewiatan, przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3. Więcej >>>

 • 2017

 • Związek Polskiego Leasingu przyjął strategię działania na lata 2018-2020
  Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy przyjął strategię na lata 2018 - 2020. Więcej>>>

 • 10,5 proc. dynamika europejskiego rynku leasingu - ożywienie widoczne we wszystkich kategoriach aktywów
  Wartość nowych kontraktów leasingowych zawartych w Europie w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2017r. wyniosła 164,3 mld euro. Więcej >>>

 • Raporty i badania: Milenialsi w MŚP
  Milenialsi chętnie otwierają swoją działalność, a motywacji do tego dostarczają im przede wszystkim takie czynniki jak zwiększenie dochodów (45 proc.), niezależność (39 proc.) oraz niechęć do pracy na etacie (35 proc.). Więcej >>>

 • MŚP kiedy inwestują - sięgają po leasing - wyniki branży leasingowej po 3 kwartałach 2017
  Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy podał, że w okresie od stycznia do końca września br. firmy leasingowe sfinansowały inwestycje polskich firm o wartości 47,9 mld zł. Dynamika branży leasingowej w tym czasie wyniosła 12,9 % r/r. Więcej>>>

 • Wyraźny wzrost zainteresowania leasingiem w Europie
  Federacja Leaseurope, reprezentująca europejski rynek leasingu podała, że w 2016 roku wartość wszystkich nowych umów leasingowych, zawartych w Europie wyniosła 333,7 mld euro, co oznacza +10,3 proc. wzrost rynku w stosunku do 2015r. Więcej >>>

 • Leasing wspiera inwestycje MMŚP
  Warszawa, 31.07.17: Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy podał, że dynamika branży leasingowej w I połowie 2017 roku wyniosła 11,6% r/r. Oznacza to, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania w wysokości 31,8 mld zł. Odbiorcami ich usług są głównie mikro i małe firmy. Więcej >>>

 • Dwucyfrowy wzrost polskiego rynku leasingu w I kw. 2017r.
  Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor przedsiębiorstw leasingowych podał, że w pierwszych trzech miesiącach 2017r. branża leasingowa sfinansowała łączne inwestycje o wartości 15 mld zł, przy dynamice rynku na poziomie 12,7% (r/r). Więcej >>>

 • Dalszy harmonijny wzrost europejskiego rynku leasingu w 2016r.
  Federacja Leaseurope, na bazie wstępnych danych podała, że dynamika europejskiego rynku leasingu w 2016 r. wyniosła 11,2 proc. (r/r), przekraczając 9 proc. wzrost osiągnięty w 2015 r. Europejski rynek leasingu odnotował tym samym najlepszy wynik od 2007 r. Jednocześnie odnotowano wysoki, 5,6% wzrost dynamiki aktywnego portfela umów na koniec 2016 r. Więcej >>>

 • Branża leasingowa napędza rozwój MŚP - w ubiegłym roku sfinansowała 58,1 mld zł inwestycji
  Warszawa, 31.01.17: Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor przedsiębiorstw leasingowych podał, że branża leasingowa w 2016r., sfinansowała inwestycje o łącznej wartości 58,1 mld zł, przekraczając wynik z 2015 roku (49,8 mld zł). Więcej>>>

 • Kalendarium ZPL
  Prezentacja wyników rynku leasingu za 2016 - zaplanowana na koniec stycznia br. Więcej >>>

 • 2016

 • Polak w nowym Zarządzie Leaseurope
  Polska ma swojego przedstawiciela w nowym Zarządzie Leaseurope, federacji reprezentującej europejski rynek leasingu. Mieczysław Woźniak, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu został właśnie wybrany na kolejną, 2- letnią kadencję. Więcej >>>

 • Dwie kolejne firmy dołączają do ZPL
  Związek Polskiego Leasingu przyjmuje dwie kolejne firmy członkowskie. BMW Financial Services dołączyło do ZPL w listopadzie br., natomiast od początku 2017r. w strukturach organizacji zacznie funkcjonować Fraikin Polska. Więcej >>>

 • Ministerstwo Finansów wsłuchuje się w głos przedsiębiorców
  Ministerstwo Finansów w projekcie datowanym na 23 listopada 2016 roku uwzględniło postulaty przedsiębiorców, aby nie wprowadzać ograniczeń w dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych, zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu opłat leasingowych, czynszu najmu i innych wydatków związanych eksploatacją samochodu osobowego. Więcej >>>

 • Dwucyfrowy wzrost europejskiego rynku leasingu
  Federacja Leaseurope, na podstawie danych zebranych od krajowych stowarzyszeń leasingowych podała, że wartość europejskiego rynku leasingu w I połowie 2016r. wzrosła o 13,2 proc. w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku. Więcej>>>

 • Branża leasingowa odnotowała 17,1 % dynamikę
  Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polską branżę leasingową podał, że w ciągu trzech pierwszych kwartałów roku, firmy leasingowe sfinansowały aktywa o łącznej wartości 42 mld zł. Dynamika branży w okresie od stycznia do końca września 2016r. wyniosła 17,1%. Więcej >>>

 • Silna pozycja leasingu w Europie
  Europejski rynek leasingu na koniec 2015 roku osiągnął wartość 314,9 mld euro, przy 9,4 proc. wzroście (r/r). Polska branża leasingowa z 16,3 proc. dynamiką znajduje się w gronie sześciu największych rynków leasingu w Europie - wskazują najnowsze dane Leaseurope. Więcej >>>

 • Polski leasing w największym stopniu w Europe przyczynia się do tworzenia PKB. Potwierdzają to wyniki rynku w 2016
  Dynamika rynku leasingu w I połowie 2016 roku wyniosła 17,7 %. 28,1 mld zł to łączne finansowanie udzielone przez leasingodawców w br. Więcej >>>

 • Nadużycia na rynku finansowym - kolejna edycja badania
  Techniki wyłudzeń są nieustannie ulepszane, dlatego polski rynek finansowy nie pozostaje bierny i szuka nowych rozwiązań do skutecznej walki z przestępcami. Cennym narzędziem są wyniki projektu badawczego, który od 7 lat, prowadzi KPF z firmą doradczą EY oraz Związkiem Polskiego Leasingu. Więcej >>>

 • Kalendarium ZPL
  Konferencja prasowa Związku Polskiego Leasingu jest cyklicznym spotkaniem z mediami, będącym okazją do rozmów na temat zmian, jakim podlega polski rynek leasingu. Więcej >>>

 • Andrzej Krzemiński ponownie na czele ZPL
  Andrzej Krzemiński - prezes Raiffeisen Leasing po czteroletniej przerwie, po raz drugi został wybrany na stanowisko przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu. Więcej >>>

 • Leasing wspiera rozwój MMŚP
  80 proc. małych firm, które korzysta lub korzystało z leasingu jest zadowolonych z tej formy finansowania. W opinii przedsiębiorców leasing jest elastyczniejszą formą finansowania niż kredyt. Więcej >>>

 • Nowi członkowie Związku Polskiego Leasingu
  Do Związku Polskiego Leasingu, organizacji reprezentującej 90 proc. rynku przystąpiły dwie nowe spółki leasingowe - Alior Leasing oraz Leasing Polski. Więcej >>>

 • Rynek leasingu wzrósł o 23 %
  Pierwszy kwartał roku okazał się bardzo dobry dla branży leasingowej. Polscy leasingodawcy sfinansowali inwestycje o łącznej wartości 13 mld zł, co oznacza 23 proc. wzrost wartości nowych kontraktów w skali roku. Więcej >>>

 • Wybory do władz i innych organów statutowych ZPL
  14 kwietnia 2016 r., w Serocku pod Warszawą, odbyło się Walne Zebranie Związku Polskiego Leasingu, podczas którego zostały przeprowadzone wybory do władz ZPL oraz innych organów statutowych organizacji, reprezentującej 90 proc. rynku leasingu w Polsce. Więcej >>>

 • Przedstawiciel branży leasingowej we władzach Lewiatana
  11 kwietnia br. podczas Zgromadzenia Ogólnego Konfederacji Lewiatan, odbyły się wybory Rady Głównej oraz Zarządu. Więcej >>>

 • Życzenia
  Wesołych Świąt Wielkanocnych życzy Związek Polskiego Leasingu
  Więcej>>>

 • Co wybrać leasing czy kredyt?
  Jak pokazują badania, blisko 60 proc. nakładów inwestycyjnych firm z segmentu MMŚP pochodzi ze środków własnych. Więcej >>>

 • Konferencje ZPL
  28 stycznia eksperci Związku Polskiego Leasingu oraz Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, ogłosili wyniki firm leasingowych  i firm z sektora CFM, wypracowane w 2015r. Więcej >>>

 • Branża leasingowa sfinansowała inwestycje o wartości blisko 50 mld zł
  Wyniki ogłoszone przez Związek Polskiego Leasingu pokazują, że branża leasingowa
 w 2015r. odnotowała 16,3 proc. wzrost wartości nowych kontraktów, dzięki sfinansowaniu aktywów o łącznej wartości niemal 50 mld zł. Leasing jest głównym, obok kredytu zewnętrznym źródłem inwestycji pracujących w gospodarce. Więcej >>>

 • Kalendarium ZPL
  28 stycznia, o godzinie 11.00, w siedzibie Konfederacji Lewiatan, przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3, odbędzie się konferencja prasowa Związku Polskiego Leasingu. Podczas spotkania zaprezentujemy wyniki polskiej branży leasingowej za 2015r. Dziennikarzy zainteresowanych udziałem w spotkaniu, zapraszamy do rejestracji za pośrednictwem formularza Więcej >>>


 • 2015

 • Polski rynek leasingu jednym z sześciu najważniejszych rynków Europy
  Europejski rynek leasingu w pierwszej połowie br. osiągnął 9,2 proc. dynamikę przy 140,5 mld euro wartości inwestycji sfinansowanych w tym okresie. Wyniki polskiej branży leasingowej pozwoliły jej awansować na szóste miejsce w Europie. Więcej >>>

 • Związki leasingu z transportem
  Związek Polskiego Leasingu w wynikach rynku leasingu ogłoszonych po trzech kwartałach roku, wskazuje na dalszy wzrost w zakresie finansowania transportu ciężkiego (12,8 proc. r/r). Przedstawiciele branży leasingowej w związku z trudnościami sektora transportu międzynarodowego, uważnie obserwują i analizują sytuację firm transportowych. Więcej>>>

 • Leasing wspiera inwestycje firm
  Analizy branży leasingowej pokazują, że polscy przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z leasingu. Z danych Związku Polskiego Leasingu, ogłoszonych po III kwartale wynika, że kluczowe pozostają inwestycje w pojazdy osobowe i lekkie dostawcze, maszyny i urządzenia oraz środki transportu. Więcej>>>

 • Konferencje ZPL
  28 lipca, podczas spotkania z mediami, eksperci Związku Polskiego Leasingu opublikowali wyniki branży po I połowie roku.Więcej>>>

 • Polski leasing na ścieżce wzrostu
  Znaczenie leasingu w finansowaniu inwestycji w Polsce systematycznie rośnie. Wyniki ogłoszone przez Związek Polskiego Leasingu po I półroczu pokazują, że branża leasingowa odnotowała 13,2 proc. wzrost wartości nowych kontraktów, dzięki sfinansowaniu aktywów o łącznej wartości niemal 24 mld zł. Leasing jest głównym, obok kredytu zewnętrznym źródłem inwestycji pracujących w gospodarce.Więcej >>>

 • Właściciele flot samochodowych nie poniosą konsekwencji za kierujących
  Ostatecznie nie zmienia się zasada zgodnie z którą, kierujący samochodem, a nie jego właściciel, zapłaci mandat za przekroczenie prędkości zarejestrowane przez fotoradar. We wtorek, 14 lipca podkomisja nadzwyczajna odrzuciła poselski projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, w zakresie nakładania kar administracyjnych. Projekt zakładał możliwość przeniesienia sankcji z kierowcy na właściciela pojazdu. To bardzo dobra decyzja, zarówno dla całej branży leasingowej, branży transportowej jak i wszystkich użytkowników dróg - uważa Andrzej Sugajski - dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu. Więcej >>>

 • Europejczycy chętnie korzystają z leasingu
  Europejski rynek leasingu osiągnął rekordową wartość 276 miliardów Euro inwestycji sfinansowanych w 2014 r., przy 9,5 proc. wzroście w stosunku do 2013r. Jest to najlepszy wynik wzrostowy ogłoszony przez sektor leasingowy od 2007 roku. Wysoka siódma pozycja polskiej branży leasingowej w europejskim rankingu i ponad 2 razy szybsze tempo wzrostu w 2014 r. niż średnia dla rynku europejskiego, wskazują na olbrzymią popularność leasingu wśród polskich przedsiębiorców i jego znaczenie dla finansowania inwestycji w naszym kraju. Więcej>>>

 • Odliczenie podatku VAT od paliwa bardziej dostępne po 1 lipca
  1 lipca br. wchodzą w życie przepisy dotyczące możliwości odliczenia podatku VAT od eksploatacji pojazdów służbowych do 3,5 tony. Dzięki tym zmianom, przedsiębiorcy wykorzystujący pojazd do celów mieszanych, za tankowanie zapłacą mniej. Niezmienne obowiązują przepisy pozwalające na pełne odliczenie podatku, jednak pod pewnymi warunkami.Więcej >>>

 • Łatwiejsze zasady rozliczania funduszy UE w leasingu
  Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać z funduszy unijnych w nowej perspektywie budżetowej UE i jednocześnie z zalet leasingu, będą mogli otrzymać pełną kwotę dopłaty jednorazowo - mówią o tym nowe wytyczne MIR. Dotychczas firmy czekały kilka lat na wypłatę pełnej kwoty dotacji. Więcej >>>

 • Zmiany we władzach Związku Polskiego Leasingu
  Przedstawiciele firm członkowskich zasiadający w Komitecie Wykonawczym ZPL, podczas ostatniego posiedzenia, powierzyli Wojciechowi Rybakowi, prezesowi Millennium Leasing stanowisko przewodniczącego KW ZPL. Natomiast kandydatura Mieczysława Woźniaka, wiceprzewodniczącego KW ZPL i prezesa mLeasing została zgłoszona do zarządu Leaseurope.  Więcej >>>

 • Stabilne wyniki leasingu po I kwartale
  Ponad 10,5 mld złotych klienci firm leasingowych przeznaczyli na sfinansowanie dóbr ruchomych i nieruchomości przy pomocy leasingu i pożyczki w I kwartale 2015r. W większości były to inwestycje w dobra ruchome: pojazdy osobowe i dostawcze, ciężarowe oraz maszyny i urządzenia. Dzięki tym inwestycjom, na koniec marca br., branża leasingowa odnotowała 3,7 proc. wzrost w zakresie ruchomości i łączną dynamikę rynku na poziomie 3 proc. Więcej >>>

 • Europejski rynek leasingu na stabilnej ścieżce wzrostu
  Leaseurope, organizacja reprezentująca interesy europejskiej branży leasingowej, podała wstępne wyniki za 2014r. Wartość nowej produkcji wzrosła o 8,4 proc. osiągając tempo wzrostu porównywalne z rekordowymi wynikami z 2007r. Polska utrzymuje wysoką 21,3 proc. dynamikę. Więcej>>>

 • Nowe prawo o ruchu drogowym nie poprawi bezpieczeństwa
  Kolejna nowelizacja prawa drogowego zmierza do tego, aby można było legalnie nakładać kary na osoby i przedsiębiorców, którzy nie naruszają przepisów, polegających na przekroczeniu prędkości w ruchu drogowym. Ich skutki odczują przedsiębiorcy - właściciele, zwłaszcza z branży leasingowej, wynajmu czy transportowej. Nowe prawo nie zwiększy bezpieczeństwa na drogach - przestrzegają Konfederacja Lewiatan i Związek Polskiego Leasingu. Więcej >>>

 • Nieprzerwany wzrost na rynku leasingu
  Polska branża leasingowa 2014 rok zaliczyła do udanych. Firmy raportujące do Związku Polskiego Leasingu wypracowały 21,3 proc. wzrost i łączne finansowanie na poziomie 42,8 mld zł, przy czym w przeważającej części były to transakcje odnoszące się do dóbr ruchomych. Łączna wartość aktywnego portfela branży na koniec 2014r. (76,1 mld zł) jest porównywalna z wartością salda kredytów inwestycyjnych, udzielonych firmom przez banki. Więcej >>>


 • 2014

 • Młodzi na rynku pracy
  IV edycja raportu „Pod lupą"
  Ukazał się czwarty raport sektorowy z serii „Pod lupą". Poprzednie edycje publikacji zostały poświęcone: obszarowi MŚP (MŚP pod lupą), firmom na rynku agro (Agro pod lupą) oraz przedsiębiorstwom funkcjonującym w sektorze transportowym (Transport pod lupą). Tegoroczny raport „Młodzi na rynku pracy. Pod Lupą", którego patronem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, poświęcony jest problemom młodych na rynku pracy. Związek Polskiego Leasingu korzysta z danych badawczych zawartych w raportach sektorowych firm członkowskich. Więcej >>>

 • Polski leasing liderem regionu
  Jak podaje Leaseurope, europejski rynek leasingu wzrósł w pierwszej połowie 2014 roku o 9,3 proc. a jego wartość wyniosła 127 miliardów euro. Według najnowszych danych Polska utrzymuje pozycje lidera wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Więcej >>>

 • Leasing-Experst dołączył do ZPL
  Pod koniec listopada 2014 br. Leasing-Experst S.A. dołączył do grona firm członkowskich Związku Polskiego Leasingu. Leasing-Experts S.A. jest funduszem leasingowym specjalizującym się głównie w leasingu nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych do 1 mln zł. Więcej >>>

 • Konferencja Konkurencyjność sektora MMŚP. Wyniki badań
  4 listopada w Sejmie RP, odbyła się konferencja „ Konkurencyjność sektora MMŚP". Podczas spotkania przedsiębiorcy, przedstawiciele ministerstw, posłowie, oraz przedstawiciele organizacji pracodawców i organizacji branżowych dyskutowali na temat uwarunkowań regulacyjnych oraz finansowych rozwoju sektora MMŚP. Konferencja była okazją do prezentacji wyników badania sektora MMŚP. Więcej >>>

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebują leasingu
  W latach 2009-2013 oraz w 2014 r. 31% mikro, małych i średnich przedsiębiorstw korzystało z leasingu w celach inwestycyjnych. Niektóre z nich kilkakrotnie, zapewniając sobie w ten sposób dostęp do środków transportu, maszyn i urządzeń, sprzętu IT, ale też sprzętu medycznego czy maszyn rolniczych - wynika z badania, które przeprowadziła Konfederacja Lewiatan. Więcej >>>

 • Związek Polskiego Leasingu ogłasza wyniki po III kwartale 2014r.
  Firmy raportujące do Związku Polskiego Leasingu przez pierwsze trzy kwartały 2014 roku sfinansowały ruchomości i nieruchomości za łączną kwotę ponad 31 mld zł. Dzięki temu wypracowały 27,4 % wzrost, liczony rok do roku. Kluczowy pozostaje segment pojazdów stanowiący 63 % w ogólnej strukturze finansowania ruchomości. ZPL po raz drugi prezentuje wyniki indeksu koniunktury branży leasingowej. Więcej >>>

 • Nowy Zarząd Dyrektorów Leaseurope
  Leaseurope, organizacja reprezentująca 44 europejskie stowarzyszenia leasingowe oraz związki działające w obszarze wynajmu krótko- i długoterminowego, powołała na 2-letnią kadencję, nowy Zarząd Dyrektorów. W składzie 12 osobowego organu zarządzającego federacją, pracuje Arkadiusz Etryk, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego, Związku Polskiego Leasingu. Więcej >>>

 • Firmy lepiej oceniają przyszłość niż obecny rok
  W 2014 r. przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie są ostrożne w swoich decyzjach dotyczących zatrudniania, wynagradzania i inwestycji. Natomiast bardziej optymistycznie spoglądają na 2015 rok - wynika z badania „Monitoring kondycji sektora MMŚP w 2014 r.", przygotowanego przez Konfederację Lewiatan. Obchodzący w tym roku jubileusz 20-lecia działalności Związek Polskiego Leasingu jest Partnerem Głównym badania, natomiast Partnerem Wspierającym badanie jest PZU SA. Więcej >>>

 • Rekordowe wyniki branży po pierwszej połowie 2014 r.
  Związek Polskiego Leasingu podczas konferencji zorganizowanej w siedzibie Konfederacji Lewiatan opublikował wyniki badania statystycznego dot. pierwszej połowy 2014 r. eksperci ZPL podsumowali okres pierwszych dwóch kwartałów w branży leasingowej oraz przedstawili swoje prognozy na resztę roku. Więcej >>>

 • PZWLP publikuje użyteczną dla firm broszurę podatkową
  Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów będący członkiem Związku Polskiego Leasingu publikuje kompleksową broszurę dotyczącą wszelkich kwestii podatkowych związanych z wynajmem długoterminowym samochodów firmowych. Publikacja zawiera szczegółowe opisy i komentarze na temat aktualnie obowiązujących w Polsce przepisów w zakresie podatku CIT i VAT oraz wyjaśnienia dotyczące leasingu operacyjnego aut w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Ustawy o rachunkowości. Broszura została przygotowana na zlecenie PZWLP przez ekspertów podatkowych międzynarodowej firmy doradczej Deloitte i jest bezpłatnie dostępna na stronie internetowej Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Więcej >>>

 • 20 lat leasingu w Polsce - Raport Związku Polskiego Leasingu
  W ostatnich 20 latach leasing w Polsce istotnie zyskał na znaczeniu. Z czysto podręcznikowego pojęcia stał się docenianym przez przedsiębiorców produktem finansowym traktowanym na równi z kredytem bankowym. Obecnie polski sektor leasingowy zajmuje 8. miejsce pod względem udziału w rynku europejskim. W ostatnich latach nawet co trzecia ruchomość w Polsce była finansowana leasingiem. To kluczowe wnioski Raportu „20 lat leasingu w Polsce" opublikowanego przez Związek Polskiego Leasingu. Publikacja ta jest unikalnym podsumowaniem 20 lat branży leasingowej. Więcej >>>

 • Związek Polskiego Leasingu ma 20 lat i nowe logo
  Związek Polskiego Leasingu z okazji 20-lecia działalności zmienia swoją szatę graficzną oraz edukuje.
  Nowy symbol graficzny Związku, w swoim zamyśle, ma nawiązywać, zarówno kolorystycznie jak i graficznie, do logotypów podobnych, działających w Europie organizacji. W nowym logotypie dominuje kolor czerwony, widoczna jest też litera „L", w którą została wpisana ikona kalkulatora. Więcej >>>

 • Konferencja prasowa - wyniki statystyczne ZPL za 2013 r.
  Związek Polskiego Leasingu podczas konferencji pt. „ Branża leasingowa na plusie - czy inwestycje MSP nadal będą rosły?" opublikował wyniki badania statystycznego dot. 2013r. Eksperci ZPL podsumowali ostatnie 12 miesięcy w branży leasingowej oraz przedstawili swoje prognozy dotyczące najbliższego roku.  Więcej >>>