Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

więcej
 
 
 
          Zobacz aktualizowane co kwartał dane statystyczne i analizy.


Firmy zrzeszone w ZPL reprezentują 90% rynku leasingowegoWiadomości

  1. Europejska branża leasingowa, po ubiegłorocznym spowolnieniu związanym z pandemią COVID-19, w I połowie 2021 r. wstąpiła na ścieżkę wzrostu. Polski sektor leasingu utrzymuje stabilną 6. pozycję w Europie.

  2. Związek Polskiego Leasingu wszedł w następną fazę strategicznych zmian. Nowy statut Związku, przyjęty przez Walne Zebranie w maju 2021r., opisuje sposób działania ZPL i nową strukturę organizacyjną.

  3. wszystkie wiadomości

MSSF16