Władze

Władzami Związku są:

 1. Walne Zebranie,
 2. Rada Związku,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński

Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie, w którym mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie lub ich upełnomocnieni przedstawiciele, członkowie Rady Związku, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, a także zaproszeni przez Zarząd goście.

Walne Zebranie dokonuje wyboru 5-9 członków Rady Związku. Rada Związku wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących. Funkcja Przewodniczącego Rady Związku jest rotacyjna w trakcie kadencji Rady Związku i pełniona jest przez okres jednego roku od daty wyboru.

Obecny skład Rady Związku Polskiego Leasingu:

Robert Antczak

Wiceprzewodniczący Rady ZPL

Dyrektor Generalny Arval Service Lease Polska

Marcin Balicki

Wiceprzewodniczący Rady ZPL

Prezes Zarządu Millennium Leasing

Maciej Kijo

Wiceprzewodniczący Rady ZPL

Dyrektor Zarządzający PEKAO LEASING

Krzysztof Kowalewski

Wiceprzewodniczący Rady ZPL

Prezes Zarządu Santander Leasing

Rafał Piskorski

Wiceprzewodniczący Rady ZPL

Dyrektor Generalny BNP Paribas Leasing Solutions Polska

Cezary Raczyński

Wiceprzewodniczący Rady ZPL

Prezes Zarządu mLeasing

Adam Sar

Wiceprzewodniczący Rady ZPL

Prezes Zarządu ING Lease

Radosław Woźniak

Wiceprzewodniczący Rady ZPL

Prezes Zarządu EFL Finance

Rada Związku powołuje i odwołuje członków Zarządu. Zarząd składa się z 1-3 członków, w tym Prezesa. Pozostali członkowie Zarządu pełnią funkcje Wiceprezesów. Zarząd organizuje prace Związku i reprezentuje go wobec instytucji i partnerów zewnętrznych, w tym także w ramach przynależności do organizacji krajowych i międzynarodowych. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.


Funkcję Prezesa Zarządu Związku Polskiego Leasingu pełni Monika Constant.

Komisja Rewizyjna, która pełni rolę audytora działalności Związku i jego organów, składa się z 3-5 osób wybieranych przez Walne Zebranie. Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.

Skład Komisji Rewizyjnej ZPL na lata 2022 - 2025:

 • Maciej Cymmerman (Acting Head of Legal, BNP Paribas Lease Group), 
 • Mirosław Grzelak (Wiceprezes Zarządu PKO Leasing), 
 • Jacek Rakowski (Dyrektor Departamentu Prawnego mLeasing), 
 • Hubert Wojciechowski (Dyrektor Departamentu Finansów, ING Lease Polska).

Sąd Koleżeński składa się z 3-5 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie. Sąd Koleżeński wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.

Skład Sądu Koleżeńskiego ZPL na lata 2022-2025:

 • Ewa Krystel (Manager Zespołu Prawnego w ING Lease Polska),
 • Tomasz Salamon (radca prawny, Dyrektor Departamentu Prawnego w PKO Leasing),
 • Jerzy Strasz (radca prawny, Kierujący Wydziałem Obsługi Prawnej Millennium Leasing),
 • Paweł Szeipuk (Członek Zarządu, Dyrektor Działu Prawnego De Lage Landen Leasing Polska),
 • Mariusz Włodarczyk (dyrektor zarządzający Santander Leasing Polska).

Kadencja członków Rady Związku, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 3 lata.