Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Wiadomości

 • SPOTKANIE INAUGURACYJNE KOMITETU KONSULTACYJNEGO ŚRODOWISK BENEFICJENTÓW PROGRAMU RAMOWEGO NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI CIP 2007-2013(2007-12-31)

  W grudniu 2007 przedstawiciel ZPL wziął udział w spotkaniu inauguracyjnym Komitetu Konsultacyjnego Środowisk Beneficjentów Programu Ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji CIP 2007-2013.


 • NOWY CZŁONEK ZPL (2007-12-15)

  Z dniem 15 grudnia 2007 roku Firma BGŻ Leasing przystąpiła do Związku Przedsiębiorstw Leasingowych.


 • III KONGRES CONSUMER FINANCE(2007-11-30)

  22 listopada 2007 r. odbył się III Kongresie Consumer Finance, zorganizowany przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Podczas kongresu przedstawiono m.in. ewolucję rynków konsumenckich w krajach CESEE, regulacje europejskie dotyczące rynku konsumenckiego oraz rozwój tego rynku w Polsce.


 • PATRONAT MERYTORYCZNY VII KONGRESU GAZETY PRAWNEJ ORAZ XIII OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM GOSPODARCZEGO MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW(2007-11-30)

  ZPL objął patronatem merytorycznym organizację VII Kongresu Gazety Prawnej oraz XIII Ogólnopolskiego Forum Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w których łącznie wzięło udział ok. 800 przedstawicieli firm z całej Polski (głównie właściciele, główni księgowi, dyr. finansowi). Tematem tych imprez były zagadnienia podatkowe, księgowe, wykorzystania funduszy unijnych, w tym również w ujęciu leasingowym.


 • POSIEDZENIE GRUPY ROBOCZEJ CESEE(2007-11-30)

  W dniu 12 listopada przedstawiciele ZPL wzięli udział w kolejnym posiedzeniu Grupy Roboczej CESEE.

  więcej>>>


 • SZKOLENIA CZŁONKÓW ZPL(2007-11-30)

  W październiku i listopadzie 2007 roku ZPL zorganizował szkolenia dla członków ZPL.

  więcej>>>


 • ZPL OBJĄŁ PATRONATEM INICJATYWĘ PORTALU INTERNETOWEGO IPO(2007-11-30)

  ZPL objął patronatem inicjatywę portalu internetowego IPO przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do właścicieli MŚP, mającej na celu przedstawienie leasingu jako atrakcyjnej usługi finansowej pozwalającej na uzyskanie korzystnego finansowania i rozwój firmy. W ramach kampanii został przygotowany Raport Leasing 2007, czyli poradnik jak sfinansować rozwój firmy.


 • ALMANACH RADY PODATKOWEJ(2007-10-31)

  W październiku 2007 PKPP Lewiatan opublikowała Almanach Rady Podatkowej, zawierającej postulowane przez ZPL zmiany podatkowe.


 • FORUM LEASINGU 2007(2007-10-31)

  W dniach 23-24 października 2007 odbyło się Forum Leasingu, podczas którego omówiono m.in. współpracę ZPL z Leaseurope, rozszerzenie sprawozdawczości branży o dane dotyczące całego portfela umów leasingu, a także omówiono strategie Związku w odniesieniu do budowy wizerunku branży leasingowej oraz prowadzenia działań edukacyjnych.


 • SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DO SPRAW PRZEGLĄDU REGULACJI PRAWA BANKOWEGO(2007-10-31)

  W październiku 2007 przedstawiciel ZPL wziął udział w spotkaniu Grupy Roboczej do spraw przeglądu regulacji prawa bankowego, działającej przy Radzie Rozwoju Rynku Finansowego. Tematem spotkania była problematyka OUTSOURCINGU. Rada Rozwoju Rynku Finansowego jest organem opiniodawczym MF i doradczym w sprawach rynku finansowego.


 • UTWORZENIE KOALICJI POLSKICH ŚRODOWISK FINANSOWYCH NA RZECZ ABSORPCJI ŚRODKÓW UE W POLSCE(2007-10-31)

  ZPL wspólnie ze Związkiem Banków Polskich, Polskim Stowarzyszeniem Funduszy Pożyczkowych, Polskim Stowarzyszeniem Inwestorów Kapitałowych, Krajowym Stowarzyszeniem Funduszy Poręczeniowych, Stowarzyszeniem PolBan- Polska Sieć Aniołów Biznesu zawarł porozumienie na rzecz efektywnego i terminowego wykorzystania środków unijnych w Polsce.

  więcej>>>


 • WALNE ZEBRANIE LEASEUROPE(2007-10-04)

  W dniu 30 września 2007 przedstawicie ZPL reprezentowali Związek podczas Walnego Zebrania Leaseurope, a następnie wzięli udział w dwudniowym Kongresie Leaseurope. W programie kongresu zapoznano uczestników m.in. z wynikami branży leasingowej w Europie i na świecie, wskazano na trendy w rozwoju produktów, przedstawiono charakterystyką rynków inwestycyjnych w Rosji, Ukrainie i Chinach, a także zaprezentowano doświadczenia wybranych uczestników europejskiego rynku leasingu.


 • UTWORZENIE KOALICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA I TRANSPARENTNOŚCI OBROTU GOSPODARCZEGO(2007-07-03)

  W czerwcu 2007 ZPL odbyło się spotkanie inauguracyjne Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa I Transparentności Obrotu Gospodarczego. Przew. KW ZPL M.Groszek został wybrany w skład Prezydium Koalicji oraz został Przewodniczącym Zespołu ds. Zasad Dobrych Praktyk oraz Promocji Edukacji . Jednym z pierwszych zadań w ramach prac podjętych przez Koalicję było przygotowanie propozycji zmian do ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

  więcej>>>


 • ZAKOŃCZENIE ROZGRYWEK O PUCHAR ZWIĄZKU PRZEDSIĘBIORSTW LEASINGOWYCH(2007-06-29)

  W dniu 21 czerwca zakończyły się rozgrywki o Puchar Związku Przedsiębiorstw Leasingowych w piłkę nożną.

  więcej>>>


 • ANNUAL MEETING LEASEUROPE 2007(2007-06-08)

  W dniach 30 września - 2 października w Edynburgu odbędzie się doroczne spotkanie Leaseurope. Wszelkie potrzebne informacje niezbędne do potwierdzenia swojego udziału w konwencie dostępne są na stronie www.annualconvention.eu


 • WALNE ZEBRANIE ZWIĄZKU PRZEDSIĘBIORSTW LEASINGOWYCH (2007-05-14)

  Związek Przedsiębiorstw Leasingowych (ZPL) informuje, że 26 kwietnia br. w Lesznie k/Błonia odbyło się Walne Zebranie ZPL, na którym m.in. zostały wybrane nowe władze Związku.

  więcej>>>


 • KONFERENCJA EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYYJNEGO(2007-05-11)

  W dniu 10 maja 2007 roku w hotelu Westin w Warszawie odbyła się Konferencja zorganizowana przez Europejski Bank Inwestycyjny p.n. Sekurytyzacja w Polsce.

  więcej>>>


 • FORUM BANKOWE 2007(2007-03-15)

  W dniu 14 marca 2007 r. odbyło się w Warszawie Forum Bankowe zorganizowane przez Związek Banków Polskich, w którym głos zabrali eksperci i czołowe postacie sceny finansowej w POLSCE, m.in. Sławomir Skrzypek - Prezes NBP, dr Sławomir Kluza - Przewodniczący Komisji Nadzoru Bankowego, Wojciech Kwaśniak - Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego, Arkadiusz Huzarek - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

  więcej>>>


 • PATRONAT ZWIĄZKU PRZEDSIĘBIORSTW LEASINGOWYCH NAD KONFERENCJĄ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW BIG S.A.(2007-02-14)

  Związek Przedsiębiorstw Leasingowych objął patronat merytoryczny nad konferencją Krajowego Rejestru Długów, która odbędzie się 22 lutego 2007r. w Warszawie. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.krd.pl 

  więcej>>>


 • KONFERENCJA LEWIATANA - "SZANSE DLA BIZNESU - FUNDUSZE UNIJNE 2007-2013"(2007-01-29)

  Związek Przedsiębiorstw Leasingowych 29 stycznia w Warszawie wziął udział w konferencja Lewiatana "Szanse dla biznesu - fundusze unijne 2007 - 2013". Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo pod adresem www.prywatni.pl.