Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Statistics for 2017


2017
english version
  •  PLA_Infographic_leasing market in 2017 -
  • PLA_presentation_leasing market in 2017 -
  • PLA_Financing_net assets_market in 2017 -

After Q3 2017
english version
  • PLA_Infographic_leasing market after Q3 2017_ENG -
  • PLA_Financing_net assets_market after Q3 2017 - 

After 1H 2017
english version
  • PLA_Infographic_leasing market after 1H 2017 -
  • PLA_presentation_leasing market in H1 2017 -                
  • PLA_Financing_net assets after 1H 2017 -
After Q1 2017
english version
  • PLA_infographic_leasing market after Q1 2017 -     
  • PLA_Financing_net assets after Q1 2017 -