Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Statistics for 2018

2018
english version

  • PLA_Infographic_leasing market in 2018 -
  • PLA_presentation_leasing market_in 2018 -
  • PLA_Financing_net assets_market_in 2018 -
After Q3 2018
english version
  • PLA_Infographic_leasing market after Q3 2018 -
After H1 2018
english version
  • PLA_Infographic_leasing market after H1 2018 -
  • PLA_presentation_leasing market_H1 2018 -
  • PLA_Financing_net assets_market_H1 2018 -
After Q1 2018
english version
  • PLA_Infographic_leasing market after Q1 2018 -     
  • PLA_Financing_net assets_market after Q1 2018 -