Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

ANDRZEJ SUGAJSKI
Prezes Zarządu Związku Polskiego Leasingu

 

Andrzej Sugajski jest absolwentem ekonomii w SGH. Pracę zawodową rozpoczynał w administracji państwowej - w Ministerstwie Finansów i GUS. W latach 1996-1999 pełnił funkcję członka zarządu BRE Leasing Sp. z o.o. nadzorującego sprawy finansowe, informatyczne i organizacyjne. Od 2005 roku jest arbitrem Sądu Arbitrażowego, działającego przy Konfederacji Lewiatan. Od 2007 roku sprawuje funkcje członka Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz członka rady Fundacji Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. W latach 2006-2022 był Dyrektorem Generalnym Związku Polskiego Leasingu, a w lipcu 2022r. otrzymał nominację na Prezesa Zarządu ZPL. W dowód uznania za szczególne zasługi dla rozwoju leasingu w Polsce, otrzymał tytuł członka honorowego Związku Polskiego Leasingu. Jest uznanym komentatorem i autorem wielu publikacji, popularyzujących usługi rynku finansowego.