Ludzie Leasingu Ludzie Leasingu

ZGŁOŚ KANDYDATA

Zapraszamy do zgłaszania osób, które Państwa zdaniem przyczyniły się znacząco do rozwoju leasingu w Polsce – np. przedstawiciela swojej firmy, niezależnego eksperta lub innej, kluczowej dla sektora postaci.

Każdy z Państwa może zgłosić jednego kandydata/tkę w każdej z pięciu kategorii, tj.:

  • Wyjątkowa ścieżka kariery
  • Innowacyjne rozwiązania
  • Cyfryzacja i IT
  • CSR/ESG
  • Prawo i szacowanie ryzyka

Uwaga – nie ma możliwości zgłoszenia jednej osoby w kilku kategoriach.

Regulamin
sign

FORMULARZ

Termin, do którego możliwe jest zgłaszanie kandydatur upływa: 8 marca 2024

Działając w imieniu zgłaszanego kandydata oświadczam, że wyraża on zgodę na udział w plebiscycie zgodnie z Regulaminem.

Działając zarówno w imieniu własnym, jak i zgłaszanego kandydata oświadczam, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych podanych powyżej danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie.

*Wszystkie pola z gwiazdką są obowiązkowe. 

*Wysłanie formularza jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem i akceptacją jego treści. 

popupbg
X

Dziękujemy za zgłoszenie.

Dzięki Państwa zaangażowaniu możliwy jest wybór i uhonorowanie wybitnych osób, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju polskiego sektora leasingu.  

Pierwsze obrady Jury, podczas których zostanie wybranych po 10 kandydatów do każdej kategorii, zakończą się 25 marca 2024.

3 kwietnia eksperci, którzy mają zostać poddani pod głosowanie, pojawią się na stronie plebiscytu. Już dzisiaj zapraszamy do oddawania swoich głosów.

Pozostańmy w kontakcie!
Związek Polskiego Leasingu.