Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

ADAM SAR
Wiceprzewodniczący Rady ZPL

 

Prezes Zarządu ING Lease (Polska) od października 2021 roku. Adam Sar związany jest z ING Bankiem Śląskim od 28 lat. Posiada szeroką wiedzę oraz ogromne doświadczenie w obszarze klientów biznesowych. Z sukcesem tworzył i zarządzał wieloma dobrymi zespołami sprzedażowymi. Ostatnie kilkanaście lat pełnił rolę Dyrektora Regionalnego ds. Korporacyjnych, ostatnio w Regionie Warszawa Północ, wcześniej w Regionie Łódź. 

Wieloletni wykładowca m.in. Akademii Leona Koźmińskiego, Centrum Doskonalenia Kadr Kierowniczych Gospodarki oraz Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu w Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego.