Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

KRZYSZTOF KOWALEWSKI
Wiceprzewodniczący Rady ZPL

 

Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z bankami i instytucjami finansowymi, początkowo w obszarach skarbowych, poprzez działy analiz, produktu i finansów. Ze Spółkami Leasingowymi w Grupie Santander Bank Polska (wcześniej Banku Zachodniego WBK) jest związany od ich powstania. Od 1999 roku przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej w obszarze finansów, stopniowo powiększając obszar swojej odpowiedzialności. W tym czasie odgrywał aktywną rolę w projektach informatycznych, kapitałowych oraz związanych z pozyskaniem finansowania zewnętrznego.