Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Andrzej Krzemiński członkiem zarządu Leaseurope

Mamy przyjemność poinformować, iż rekomendowany przez Związek Polskiego Leasingu Andrzej Krzemiński został wybrany do zarządu Leaseurope, stowarzyszenia 45 związków z 32 krajów europejskich, reprezentujących firmy leasingowe i wynajmu pojazdów. Już po raz trzeci z rzędu obecne w Leaseurope kraje Europy Środowo-Wschodniej zdecydowały się wybrać na swojego przedstawiciela w zarządzie Polaka.

Misją istniejącej od 1972r. Leaseurope jest reprezentowanie oraz promowanie działań swoich członków, będąc jednocześnie naturalnym głosem branży. W działania Leaseurope aktywnie zaangażowany jest Związek Polskiego Leasingu, który uczestniczy w pracach powołanej przez Leaseurope Grupy Roboczej krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (CESEE), Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, a także współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi w Leaseurope.

Andrzej Krzemiński jest Przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu oraz Prezesem Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego.