Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

CESSIO 2014 przyznane

26 listopada w Warszawie podczas V Kongresu Zarządzania Należnościami, odbyło się wręczenie nagrody Cessio 2014. Zwycięzcą kategorii „branża finansowa" został Credit Agricole Bank Polska S.A , a kategorii „branża pozafinansowa" Polkomtel Sp. Z o.o.

Laur Cessio 2014 wyróżnia organizatorów najlepiej zrealizowanego przetargu na sprzedaż portfela wierzytelności. W tym roku kategorii „branża finansowa" zwyciężył Credit Agricole Bank Polska S.A., II. miejsce zajął Alior Bank S.A., III. miejsce Bank Handlowy w Warszawie S.A. Zwycięzcą kategorii „branża pozafinansowa" został Polkomtel Sp. Z o.o., II. miejsce - p4 Spółka Z o.o., III. - Orange Polska S.A.

Nagrody są przyznane na podstawie głosowania prowadzonego wśród firm zarządzających wierzytelnościami. W skład kapituły zatwierdzającej wyniki głosowania weszli: Andrzej Roter, Dyrektor Generalny, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Mieczysław Groszek, Wiceprezes Związku Banków Polskich; Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny, Związku Polskiego Leasingu, Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP oraz Bożena Graczyk, Partner KPMG (audytor konkursu).

Kongres Zarządzania Wierzytelnościami jest okazją do dyskusji na temat ewaluacji portfeli wierzytelności bankowych, strukturyzacji transakcji i przeprowadzenia procesu sprzedaży, wierzytelności hipotecznych sektora bankowego w Polsce, dochodzenia należności od SME, czy nowych kierunków i obszarów rozwoju biznesu na rynku zarządzania wierzytelnościami.

Więcej informacji na stronie KPF.