Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Dwucyfrowy wzrost europejskiego rynku leasingu

Dwucyfrowy wzrost europejskiego rynku leasingu
  • Europejska branża leasingowa zakończyła pierwszą połowę 2016 roku z 13,2 proc. wzrostem.
  • Polski rynek leasingu z 17,7 proc. dynamiką, wypracowaną na koniec czerwca br., zajmuje szóstą pozycję w europejskim rankingu, wyróżniając się dynamicznym wzrostem. 
  • 156,9 mld euro to łączna wartość nowych kontraktów leasingowych zawartych na rynku europejskim w I półroczu 2016.

 

Warszawa, 27.10.16: Federacja Leaseurope, na podstawie danych zebranych od krajowych stowarzyszeń leasingowych podała, że wartość europejskiego rynku leasingu w I połowie 2016r. wzrosła o 13,2 proc. w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku. Polska branża leasingowa, raportująca dane za pośrednictwem Związku Polskiego Leasingu, po raz kolejny wypadła bardzo dobrze na tle rynku europejskiego. Polski sektor leasingowy wyróżnił się w gronie sześciu największych rynków leasingowych (Wlk. Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Szwecja, Polska), najwyższą, bo 17,7 proc. dynamiką. Warto także odnotować, że na koniec 2015 europejski rynek wzrósł o 9,4 % (r/r), podczas gdy dynamika polskiego rynku wyniosła 16,3 proc. i była wyższa od wzrostów wypracowanych przez pierwszą piątkę.

Wysoki wzrost wartości nowych kontraktów leasingowych obserwowany w większości krajów europejskich, świadczy o wyraźnej wzrostowej tendencji w finansowaniu środków trwałych leasingiem oraz zaufaniu, jakim przedsiębiorcy oraz konsumenci w całej Europie, obdarzają firmy leasingowe. Podobnie jest w przypadku polskiego rynku leasingu, który od kilku lat wyróżnia się wysoką dynamiką - powiedział Mieczysław Woźniak, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu, członek zarządu Leaseurope.

Wartość nowych umów zawartych w Europie miedzy styczniem, a końcem czerwca br. wyniosła 156,9 mld euro. Szczególnie dobre wyniki odnotowano w segmencie pojazdów (16,9 proc. wzrost obserwowany w większości krajów europejskich) oraz maszyn i urządzeń przemysłowych, w przypadku których dynamika wyniosła 9,2 %. Podobnie jak w Polsce, w strefie spadków pozostaje obszar finansowania nieruchomości (-8,1 proc. dynamika).

 

Materiały do pobrania:
Materiał prasowy ZPL (PDF)


Dodatkowe informacje:
Anna Polak
Związek Polskiego Leasingu
T (22 ) 542 41 39
anna.polak@leasing.org.pl