Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

I Ogólnopolski Kongres Regionów 19-22 maja 2010 r. Świdnica.

W dniach 19-22 maja 2010 r. w Świdnicy odbył się I Ogólnopolski Kongres Regionów.

Kongres, który swoim patronatem objął Związek Polskiego Leasingu odwiedziło przeszło 1500 uczestników, w tym 322 panelistów i 142 nagrodzonych prezydentów, burmistrzów, starostów, wójtów - laureatów 7 rankingów samorządowych.

ZPL dystrybuował materiały promujące zagadnienie leasingu oraz przeprowadził panel "Leasing - Uwolnij kapitał. Nowe produkty dla samorządów". Wzięli w nim udział m.in.:

Wojciech Murdzek - Prezydent miasta Świdnica,

Joanna Smolska - Zastępca Dyrektora Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością Urzędu M.St. Warszawy,

Andrzej Sugajski - Dyrektor Generalny ZPL,

Maria Awa - Dyrektor Zespołu ds. Projektów Samorządowych ZPL,

Marta Bielecka-Gozdek - Z-ca Dyrektora ds. Rynku Motoryzacyjnego ZPL, 

a także Mariusz Kolwas - Wiceprezes Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego.

Szczegółowe na temat tego panelu można znaleźć tutaj.

W celu odnalezienia większej ilości informacji na temat I Ogólnopolskiego Kongresu Regionów odsyłamy na oficjalną stronę Kongresregionow.pl