Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Posiedzenie Komitetu MŚP przy KIG

W dniu 14 marca br. odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
Tematem spotkania było przedstawienie prezentacji wyników badań na temat stanu sektora MSP, omówienie polityki klastrowej w Polsce oraz omówienie stanu przygotowań do III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 
Podczas spotkania przekazano również zaproszenie do udziału w otwartym posiedzeniu Komitetów pt. „Gospodarka Konkurencyjna i Mniej Emisyjna". Spotkanie odbędzie się w dniu 20 marca 2013 r. w godz. 10.30 - 13.00 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4, sala 205. Celem spotkania jest identyfikacja założeń i celów programów UE i Polski - „Gospodarka Konkurencyjna i Niskoemisyjna do 2050 roku" w kontekście skutków, korzyści i kosztów gospodarczych oraz społecznych na czas post Energy RoadMap 2050. Efektem posiedzenia Komitetów będzie stanowisko Krajowej Izby Gospodarczej w sprawie dalszego procedowania w Komisji Europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2050. Adresatem stanowiska będą przedstawiciele polskiego rządu oraz politycy reprezentujący nasz kraj w Parlamencie Europejskim.

Posiedzenie zostało zorganizowane przez Panią Bożenę Lublińską-Kasprzak - Przewodniczącej Komitetu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Prezes PARP. ZPL w spotkaniu reprezentował dyr.gen.ZPL A.Sugajski.