Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Zaproszenie na konferencję NCDD

Zaproszenie na konferencję NCDD
Związek Polskiego Leasingu został partnerem III edycji międzynarodowej konferencji „November Credit & Collection Days", która odbędzie się w dniach 3-4 listopada w Hotelu Narvil w Serocku k. Warszawy.
 
 

Konferencja jest poświęcona aktualnym problemom rynku zarządzania należnościami w Polsce i za granicą oraz przeciwdziałaniu ryzyku kredytowemu. Organizatorami spotkania są Polski Związek Windykacji oraz firma Zoom Events.

Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu, Andrzej Krzemiński dołączył do Rady Programowej konferencji, natomiast firmy członkowskie ZPL uzyskały prawo do zniżki przy opłacie rejestracyjnej (dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura ZPL).

Podczas konferencji zostaną omówione następujące zagadnienia:
• Zarządzanie wiedzą w procesie międzynarodowego monitoringu płatności
• Polska zagłębiem Shared Service Centers
• Optymalny mix dostawców dla credit risk management
• Lean w zarządzaniu wierzytelnościami
• Pokemon Go w windykacji - czyli jak zarządzać zaangażowaniem nowego pokolenia windykatorów
• Międzynarodowe zarządzanie wierzytelnościami
• Prawdopodobne zmiany w zarządzaniu należnościami w świetle nowelizacji prawa bankowego i Kodeksu Postępowania Cywilnego
• Windykacyjne „best practice" z krajów Europy zachodniej.

Adresatami konferencji są eksperci i kadra zarządzająca z obszaru zarządzania należnościami z sektora B2B m.in. piony finansowe, działy oceny ryzyka kredytowego, działy monitoringu należności, działy windykacji, departamenty kontroli kredytowej, risk management, treasury, działy prawne, itp.

Data: 3-4.11.2016
Miejsce: Hotel Narvil, Serock k. Warszawy
Warunki uczestnictwa/ program: http://www.nccd.pl/