Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Statystyki za rok 2012

 

od 01.01.2012 do   31.12.2012
wersja polska
english version                           

 

 • Prezentacja - 
 • zestawienie (wartość i ilości wg firm) - 
 • zestawienie (wartość i ilości ogółem) - 

 

 • Presentation 2012 - 
 • Financing net assets value and number_2012-

 
od 01.01.2012 do   30.09.2012
wersja polska
english version

 

 • zestawienie (wartość i ilość wg firm) - 
 • zestawienie (wartość i ilość wg firm ogółem) - 
                      

                                                                              

 

 

od 01.01.2012 do   31.06.2012
wersja polska
english version

 

 • Prezentacja - 
 • zestawienie (wartość firmami) - 
 • zestawienie (ilość firmami) - 
 • zestawienie (wartość i struktura walutowa ogółem) - 

 

 • 2012 1H FINANCING - net assets number-
 • 2012 1H FINANCING - net assets value -
 • 2012 1H MARKET FINANCING -
 • 2012 1H Presentation Leasing -
 

 


 
od 01.01.2012 do   31.03.2012
wersja polska
english version

 

 • zestawienie (wartość i ilość wg firm) - 
 • zestawienie (wartość i struktura walutowa ogółem) -