PANEL CZŁONKOWSKI
|
ENG

Informacja

Aby przeglądanie naszego serwisu było bardziej komfortowe wykorzystujemy pliki Cookies (tzw. ciasteczka). Korzystanie z serwisu oznacza wyrażenie zgody na stosowanie cookie.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w możesz określić w swojej przeglądarce.
Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.
Strona główna >

O związku

Związek Polskiego Leasingu

(ZPL) zrzesza 32 firmy leasingowe oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, który skupia 20 firm oferujących długo, średnio i krótkoterminowy najem pojazdów. ZPL jest członkiem Leaseurope – organizacji zrzeszającej 46 związków z całej Europy. ZPL regularnie przygotowuje i publikuje kwartalne, półroczne i roczne zestawienia danych statystycznych dotyczących rynku leasingowego, będąc ważnym źródłem informacji o leasingu. ZPL opracował, uchwalił i nadzoruje przestrzeganie zasad zawartych w Kodeksie Etyki i Standardów Zawodowych Przedsiębiorcy Leasingowego. ZPL jest organizatorem licznych wydarzeń, konferencji, szkoleń i seminariów z udziałem przedstawicieli firm leasingowych.
ZPL wypracowuje kierunki swojej działalności w ramach zespołów i grup roboczych:
GRUPY DS. ZIELONYCH AKTYWÓW
GRUPY DS. UBEZPIECZEŃ
GRUPY DS. ESG I ŚLADU WĘGLOWEGO
GRUPY DS. DIGITALIZACJI
GRUPY DS. PRAWNO-PODATKOWYCH
GRUPY DS. ANTYFRAUDÓW
GRUPY DS. PR
GRUPY DS. IT
GRUPY DS. STATYSTYK I ANALIZ RYNKOWYCH
ZESPÓŁ DS. REFORMY WIBOR
ZESPÓŁ DS. E-REJESTRACJI
ZESPÓŁ DS. WDROŻENIA KSEF
ZESPÓŁ DS. WDROŻENIA UKPL
ZESPÓŁ DS. SDS

Na rynku krajowym

ZPL reprezentuje interesy swoich członków współpracując z licznymi organizacjami biznesowymi tj.: Związek Banków Polskich, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Pracodawcy RP, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Polskie Towarzystwo Gospodarcze, Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Związek Przedsiębiorstw Finansowych, Związek Dealerów Samochodów, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych i wiele innych. ZPL jest członkiem Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa i Transparentności Obrotu Gospodarczego, Koalicji Polskich Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Funduszy UE, Rady Przedsiębiorców utworzonej przy Rzeczniku MŚP, uczestniczy w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej. Reprezentanci ZPL utrzymują bieżące kontakty z przedstawicielami administracji publicznej i parlamentarzystami. ZPL monitoruje, opiniuje, przygotowuje lub zleca przygotowanie ekspertyz w zakresie regulacji dotyczących leasingu. ZPL prowadzi działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz propagowania leasingu jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości, wspierając merytorycznie liczne konferencje i szkolenia. W okresie 30 lat funkcjonowania przedstawiciele ZPL brali aktywny udział w kształtowaniu warunków działania firm leasingowych oraz ich klientów. Pierwsze inicjatywy dotyczyły przygotowania kompleksowego uregulowania zagadnień prawnych dla leasingu i rozpoczęcia rozmów z Ministerstwem Finansów dla ich wdrożenia w życie. ZPL wziął udział w pracach kodyfikacyjnych dotyczących zdefiniowania umowy leasingu w Kodeksie Cywilnym, a w kolejnych latach także w ustawach podatkowych i ustawie o rachunkowości. Przedstawiciele ZPL wzięli udział w licznych konsultacjach organizowanych przez podmioty publiczne dotyczących warunków wykorzystania leasingu przez przedsiębiorców. Dotyczyło to m.in. absorpcji funduszy unijnych w ramach długoletnich perspektyw budżetowych UE (uzyskanie korzystnych dla beneficjentów rozliczeń wydatków w leasingu), programów ramowych UE (wsparcie edukacyjne w możliwości skorzystania z funduszy), programu POLSEFF na rzecz zrównoważonej energii (nowelizacja przepisów umożliwiających dotacje rat leasingowych), programu NFOŚiGW Mój Elektryk (stworzenie ram prawnych i organizacyjnych umożliwiających dotowanie rat leasingowych), programów gwarancyjnych BGK (stworzenie ram prawnych umożliwiających udzielenie w umowach leasingu gwarancji portfelowych Skarbu Państwa oraz gwarancji EBI), programu na rzecz rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (działania edukacyjne na rzecz wykorzystania leasingu w transakcjach PPP), a także produktów leasingowych kierowanych do konsumentów i przedsiębiorców (umożliwienie korzystania z leasingu przez konsumentów, umożliwienie cedowania praw i obowiązków z umów leasingu na rzecz innego podmiotu, umożliwienie realeasingu, umożliwienie leasingu wieczystego użytkowania, umożliwienie zawierania umów leasingu w formie dokumentowej, umożliwienie refakturowania ubezpieczeń w ramach umów leasingu i wiele innych.